Moja oferta obejmuje:

Konsultacja

1-3 spotkania z psychologiem, których celem jest  rozpoznanie problemu i ustalenie najlepszej formy pomocy psychoterapeutycznej.

Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa

Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa to forma pracy psychoterapeutycznej nastawionej na określony obszar problemów np. sytuacja kryzysowa, o ustalonej z góry ilości spotkań od 5 do 20 sesji.  Dotyczy osób dorosłych i młodzieży.

Psychoterapia indywidualna długoterminowa

Psychoterapia indywidualna długoterminowa to forma pracy psychoterapeutycznej nastawiona na pogłębione poznanie siebie (poznanie swoich emocji, przekonań przeszłych doświadczeń mających istotny wpływ na nasze życie psychiczne, zrozumienie swoich emocjonalnych problemów) co pomaga dokonać zmian w swoim funkcjonowaniu i w relacjach z innymi. Nie ustala się z góry czasu współpracy. Dotyczy osób dorosłych i młodzieży.

Konsultacje dla rodziców

Jedno lub kilka spotkań z rodzicami lub rodzicem, w celu rozpoznania problemu dotyczącego dziecka lub relacji z nim i ustalenie sposobów pomocy samym rodzicom i/lub pomocy dziecku poprzez ustalone działania rodziców.

Konsultacje dla par

Jedno lub więcej spotkań z parą w celu rozpoznania problemu, szczególnie w obszarze relacji i komunikacji  na rzecz  poprawy relacji.

Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców

Cykl spotkań, na ogół w czasie weekendowym – piątki popołudniu, soboty do południa, 3-4 weekendy.  Zajęcia realizowane w małej grupie rodziców w celu rozpoznania obszarów problemowych i wypracowania sposobów ich pomniejszania i naprawy. Szczególnie praca dotyczy poprawy komunikacji z dzieckiem i lepszego poznania i rozumienia emocjonalnych problemów dziecka, pomocy dziecku w jego trudnościach w zachowaniu, nauce itp.

Warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli

Zajęcia realizowane w małej grupie nauczycieli w celu zajęcia się konkretnymi problemami w relacjach z uczniami i rodzicami, w pracy z grupą klasową i wypracowaniu sposobów ich rozwiązywania. Zajęcia mają swoją część psychoedukacyjną (elementy komunikacji nastawionej na współpracę)  i superwizyjną (analiza konkretnych problemowych sytuacji i poszukiwanie sposobów ich złagodzenia lub rozwiązania).